Skip to main content

Voorwaarden Obligatielening

 • De definitieve omvang van de lening wordt vastgesteld op het moment van sluiting van de uitgifte.
 • De lening is verdeeld in obligaties, elk groot € 100 (eenhonderd euro).
 • Er mogen meerdere obligaties door één persoon worden aangeschaft.
 • De obligaties zijn ‘aan toonder’ en zijn oplopend genummerd vanaf nummer 001.
 • De obligaties dragen geen rente. Wel is er sprake van rendement in natura, doordat er jaarlijks sets van twee kaarten worden uitgeloot voor voorstellingen binnen het Cultuurhuus. Uitloting onder de obligatiehou­ders vindt op een zodanige wijze plaats, dat uiteindelijk elk uitgegeven obligatienummer hiervoor eenmaal in aanmerking komt.
 • Vanaf het jaar 2025 wordt, door middel van loting in de eerste week van juni, jaarlijks 10% van het nominale bedrag van de lening betaalbaar gesteld.
 • Vanaf 2021 vindt, in de eerste week van juni de uitloting (aan 1 /14 deel van de obligatiehouders) plaats, ten behoeve van de gratis kaarten voor diverse theatervoorstellingen in het Cultuurhuus.
 • De loting van zowel de beschikbaar te stellen kaarten als van de af te lossen obligaties vindt plaats ten overstaan van het bestuur. Zo spoedig mogelijk na de loting zullen de uitgelote nummers worden gepubliceerd in de Bathmense Krant (of de meest logische vervanging daarvan) en op de website van Cultuurhuus Braakhekke: www.cultuurhuusbraakhekke.nl
 • Voor het afhalen van de uitgelote kaarten voor voorstellingen, is het nodig de obligatie met het juiste nummer te tonen.
 • Zodra de obligatie-aan-toonder is ingeleverd en een bankrekening­nummer voor betaalbaarstelling is doorgegeven, wordt binnen één maand tot uitbetaling overgegaan.
 • Wanneer op de in te leveren obligatie nog geen kaarten voor een voor­stelling beschikbaar zijn gesteld, zal op de obligatie worden aangete­kend dat deze is uitbetaald en kan toonder deze in bezit houden om (bij een volgende loting) recht te houden op kaarten voor een voorstelling.
 • Aflosbaar gestelde obligaties die binnen een jaar na betaalbaarstelling niet zijn ingeleverd, vervallen ten bate van Cultuurhuus Braakhekke.

Privacy

 • In het kader van privacy zullen na het moment van uitgifte geen, tot personen herleidbare gegevens worden geregistreerd of bewaard. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten dienste van de uitgifte van de obligaties en zullen daarna worden vernietigd.
 • Na de fysieke uitgifte van de obligaties zal de communicatie met obligatiehouders geschieden via de Bathmense Krant (of de meest logische vervanging daarvan) op basis van uitgifte-nummers. Informatie is ook beschikbaar via de website van Cultuurhuus Braakhekke.